Kontratazio mahaia

Udalbatza Osoak 2018ko apirilaren 25ean eginiko bilkuran, legez ezarritako osaera eta bozketa quorumarekin, honako erabaki hau onetsi zuen:

Korporazioa osatzen duten kideek, aho batez, honako hau erabaki du:

Alkatetzaren proposamena onartzea eta Sektore Publikoko Kontratuen azaroareen 8ko 9/2017 legearen 2.7 Xedapen Gehigarriarekin bat etorriz osatu den Kontratazio Mahai iraunkorreko kideak izendatzea, honako hauek izango direlarik:

  • Mahaiburua: Aitor Egurrola Mendiolea jn. (Alkatea).
  • Mahaikideak: Víctor Aginagalde Zalla (Idazkari eta kontu-hartzailea) eta Ana Agirre Porturas (Funtzionarioa)
  • Idazkaria: Inmaculada Cortazar Aramburu and. (Funtzionarioa).

Mundakan, 2018ko irailaren 27an. Alkatea, Aitor Egurrola Mendiolea