Alkatea edo zinegotzi baten eskutik ezkontza eskaera

Informazioa

Izapide hau informazio emateko besterik ez da, mota honetako eskariak telefonoz egin behar dira Mundakako Erregistro Zibilera deituz, telefonoa: 94 617 72 00; edo Lehendakari Agirre Enparantza, 1 -48360 Mundaka- Bizkaia, helbidean zuzenean, bertan interesdunei baldintzak eta erantsi behar den dokumentazioa adieraziko zaizkie.

Dokumentazioa

Ezkontzeko eskaera, telefonoaren bidez zein bulegoan bertan egiterakoan erantsi behar den dokumentazioa adieraziko da.

Legezko informazioa

 • Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskadiko Autonomia Estatutua.
 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua.
 • Espainiako Kode Zibila.
 • 1957ko ekainaren 8ko Erregistro Zibilaren Legea.
 • 1958ko azaroaren 14ko Dekretua, Erregistro Zibilaren Legearen Araudia onartzen duena
 • Toki Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/89 Foru Araua.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua.
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua.
 • Aplika daitezkeen udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazio emateko besterik ez da, mota honetako eskariak telefonoz egin behar dira Mundakako Erregistro Zibilera deituz, telefonoa: 94 617 72 00; edo Lehendakari Agirre Enparantza, 1 -48360 Mundaka- Bizkaia, helbidean zuzenean, bertan interesdunei baldintzak eta erantsi behar den dokumentazioa adieraziko zaizkie.