Erabilera aldaketa lizentzia

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako eskaerak bideratzeko Mundakako Udalera jo behar da zuzenean, instantzia orokorra dokumentua aurkeztuz. Mota honetako izapideak egiteko aurretik hitzordua eskatu behar da, Udal Zerbitzu Teknikoan, Udaleko Erregistro Orokorrean bertaratuz, Lehendakari Agirre Enparantza, 1 - 48360 Mundaka (Bizkaia) edo 94 617 72 00 telefono zenbakira deitu behar da.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Jabetza eskritura
 • Besteak
 • Ordainagiria
 • Txostena
 • Obretako materialak erabiltzearen aurrekontua
 • Proiektu teknikoa
 • Segurtasun eta garbitasun baldintzak betetzen dituen egiaztagiria
 • JEZ aktibitate aldaketaren frogagiria

Legezko informazioa

 • Euskadiko Autonomi Estatutuaren, abenduaren 18ko, 3/1979 lege organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen Garapen Araudia onartzen duen Errege Dekretuak.
 • Tokiko Ogasunenei buruzko ekainaren 30eko 5/89 Foru Norma.
 • Hiria Antolatzeko Plan Orokorrak.
 • Ekainaren 30eko 5/89 Foru Norma, Tokiko Ogasunena.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua.
 • Bizkaiko Foru Aldundiarena, Bizkaiko Lurralde His¬torikoko zergen kudeaketako Araudia onetsi duen uztailaren 21eko, 112/2009 Foru Dekretua.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zerga-bilketa Erreglamendua onetsi duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua.
 • Eraikuntza-lanetan segurtasun eta osasunaren alorrean bete beharreko oinarrizko neurriak ezarri dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua.
 • Tokiko Erakundeen Ondasunen Araudia onartzen duen, ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua.
 • Toki Kor¬porazioen Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955eko ekainaren 17ko Dekretua.
 • Indarrean dauden ordenantza fiskalak eta hirigintzakoak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako eskaerak bideratzeko Mundakako Udalera jo behar da zuzenean, instantzia orokorra dokumentua aurkeztuz. Mota honetako izapideak egiteko aurretik hitzordua eskatu behar da, Udal Zerbitzu Teknikoan, Udaleko Erregistro Orokorrean bertaratuz, Lehendakari Agirre Enparantza, 1 - 48360 Mundaka (Bizkaia) edo 94 617 72 00 telefono zenbakira deitu behar da.