Izatezko bikoteen baja udal erregistroan

Informazioa

Izapide hau informazio emateko besterik ez da, mota honetako eskariak Udaletxean zuzenean bideratu behar dira, “Dokumentazioa” erlaitzetik deskargatu daitekeen eskaera-orri orokorra aurkeztuz.

Dokumentazioa

Izapide hau egiteko daskargatu daitekeen dokumentazioa:

 Instantzia orokorraren eskabidea (PDF 26Kb)

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Ezkontza ziurtagiria
 • Erroldatze-ziurtagiria
 • Nortasun-agiria
 • Heriotza ziurtagiria
 • Besteak
 • Elkarketa iraungitzearen jakinarazpena

Legezko informazioa

 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
 • Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42.4 artikuluan zehaztutako jakinarazpenak igortzeko irizpideak ezartzen dituen 1999ko apirilaren 14ko Agindua
 • Espainiako Kode Zibila
 • Izatezko Bikoteak arautzen dituen maiatzaren 7ko 2/2003 Legea
 • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
 • Izatezko bikoteen zerga-araubideari buruzko urriaren 30eko 8/2003 Foru Araua
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 22ko 124/2004 Dekretua

Oharrak

Izapide hau informazio emateko besterik ez da, mota honetako eskariak Udaletxean zuzenean bideratu behar dira, “Dokumentazioa” erlaitzetik deskargatu daitekeen eskaera-orri orokorra aurkeztuz eta Lehendakari Agirre Enparantza, 1 (Mundaka)n kokatutako udal bulegoetara bideratuz..