Banakako gizarte beharretarako Laguntza eskaera

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Izapide mota hau bideratzeko aurretik hitzodua eskatu behar da Busturialdeko Gizar Zerbitzuen Mankomunitatean, Alondegia kalea, 6 beheko solairua Gernika-Lumon edo 94 625 51 22 telefono zenbakira deitu behar da.

Dokumentazioa

Mankomunitateak eskatzaile bakoitzari aurkeztu behar duen dokumentazioa, pertsonalki, azalduko dio.

Legezko informazioa

  • Euskadirako Autonomia Estatutua onesten duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
  • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.

Espediente bakoitzari aplikatu beharreko araudia, Euskadiko araudia eta lege esparrua.

  • Administrazio Publikoen egitekoak zehaztekouztailaren 30eko 155/2001 Dekretua.
  • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 legea.
  • Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko18/2008 Legea.
  • Gizarte Bazterkeriaren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legea.
  • Udal eskuduneko diru-laguntza denez udal bakoitzeko dagokion ordenantza arautzailea.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Izapide mota hau bideratzeko aurretik hitzodua eskatu behar da Busturialdeko Gizar Zerbitzuen Mankomunitatean, Alondegia kalea, 6 beheko solairua Gernika-Lumon edo 94 625 51 22 telefono zenbakira deitu behar da.