Arma baimena ateratzea

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako eskaerak bideratzeko Mundakako Udalera jo behar da zuzenean, Lehendakari Agirre Enparantza, 1 - 48360 Mundaka (Bizkaia), armategian egindako dokumentua aurkeztuz. Udaletxeko informazio telefonoa: 94 617 72 00.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

  • Besteak
  • Arma erosketaren faktura

Legezko informazioa

  • Euskadirako Autonomia Estatutua onartzen duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
  • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren Garapen Araudia onesten duen Errege Dekretua.
  • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
  • Tokiko Korporazioen Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955eko ekainaren 17ko Dekretua.
  • Aplikatzeko Udal Ordenantza.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako eskaerak bideratzeko Mundakako Udalera jo behar da zuzenean, Lehendakari Agirre Enparantza, 1 - 48360 Mundaka (Bizkaia), armategian egindako dokumentua aurkeztuz. Udaletxeko informazio telefonoa: 94 617 72 00.