Albisteak

 
2012KO EKITALDIKO DEIALDIA, UDALERRIKO KULTUR ETA KIROL ERAKUNDEEI DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO ORDENANTZETAN AURREIKUSI DITUEN URTEKO LAGUNTZETARAKO.

2012 DEIALDIA